— Propozice závodu Panorama Bajk 2023  —


Název závodu:                                             Panorama Bajk 2023

Termín:                                                          3. června 2023

Místo konání:                                               SKI Opálená - Pstruží, Beskydy

Start a cíl:                                                      Areál SKI Opálená

Disciplína:                                                      MTB XC (elektrokola nejsou do závodu připuštěna)

1. TRATĚ:                                                                                                                                                                                                                            A - Mistrovská - 46 km a cca 1100 metrů převýšení           

B - Amatérská - 23 km a cca 500 metrů převýšení                                                                                         

C - Juniorská - 10 km a cca 200 metrů převýšení

CHARAKTER TRATÍ                                                                                                                                                                                                                                            TRATĚ A a B :        Jede se po širokých lesních cestách se šotolinových nebo šotolinovo-asfaltovým povrchem. Tratě jsou tedy bezpečné a technicky                                                  nenáročné. Rozhoduje výkon, nikoliv technika jízdy v náročném terénu. Mají však své technické sjezdy a výjezdy, jsou tedy určeny                                                výhradně pro horská kola.

TRAŤ C:                   Je vedena v okolí SKI Opálená a využívá možností postavení tratě přímo na sjezdovce s mnoha zatáčkami. Trať je hravá a dětem se jistě                                       bude líbit

ELEKTROKOLA NEJSOU DO ZÁVODU PŘIPUŠTĚNA

Značení tratí bude provedeno oranžovými terčíky na tyčkách nebo červeno-bílou páskou na okrajích komunikací. Na důležitých místech budou navigovat pořadatelé.

2. START A CÍL:       Areál SKI Opálená, obec Pstruží, Beskydy                                                                                                                                                                  Start je hromadný s doprovodným zavaděcím vozidlem, které se nesmí před nájezdem na trať předjíždět.

3. REGISTRACE:

REGISTRACE ON-LINE bude ukončena 28. KVĚTNA. Přihlášení s uhrazeným startovným budou mít startovní číslo se jménem.  Do závodu je možné se přihlásit i přímo na místě, ale pouze prvních 30 příchozích bude mít občerstvení z připravené rezervy. Pro pozdější příchozí již nebude možné občerstvení zajistit.

Limity pro účast na jednotlivých tratích:                                                                                                                                                                                                        A - MISTROVSKÁ 46 km - 125 účastníků (mužů i žen)

B - AMATÉRSKÁ 23 km - 125 účastníků (mužů i žen)

C - JUNIORSKÁ 10 km - 100 účastníků (chlapců i dívek)

POZOR! Při naplnění limitu startujících pro některou z tratí bude registrace uzavřena a do závodu bude možné se přihlásit jen na trať s volnými místy. Registrace je platná až zaplacením startovného! K účasti se mohou zájemci přihlásit přes registrační formulář, přístupný v rubrice REGISTRACE od 1. března do 28. května 2023. V případě, že stanovený limit nebude vyčerpán do 28. května 2023, bude možné se přihlásit v den závodu přímo na startu. Informaci o stavu přihlášených vydá organizátor 29. května na webových stránkách závodu a FB profilu závodu. Kategorii registrační systém nastaví podle věku, který závodník dosáhne v roce 2023. Start závodníků mladších 18 let je podmíněn souhlasem rodičů nebo zákonného zástupce.

Vzor si můžete stáhnout v rubrice VÝSLEDKY    

4. PODMÍNKY ÚČASTI: Každý startující vyplněním přihlášky a úhradou startovného souhlasí s tím, že závod pojede na vlastní nebezpeční, za plného provozu. Je povinen se řídit pokyny pořadatelů a dbát na bezpečnost svou i ostatních účastníků akce. Po celou dobu závodu je povinen mít nasazenou ochrannou přilbu. Startující bere na vědomí, že pořadatel závodu neodpovídá za případnou škodu na zdraví a věcech a ani za škody způsobené závodníkem třetí osobě.

5. STARTOVNÉ:                                                                                                                                                                                                                                                     On-line registrace bude  přístupná od 1. března 2023 do 28. května 2023

TRAŤ                        Úhrada do 31. 3. 2023         Úhrada do 30. 4. 2023           Úhrada do 28. 5. 2023      Úhrada na místě                                                                       A - MISTROVSKÁ                 290,- Kč                                            390,- Kč                                                490,- Kč                               600,- Kč                                                                                        B - AMATÉRSKÁ                   290,- Kč                                            390,- Kč                                                490,- Kč                               600,- Kč                                                                                        C - JUNIORSKÁ                    190,- Kč                                             290,- Kč                                                390,- Kč                               500,- Kč  

6. ČASOMÍRA: Je realizována čipovou technologií, realizovanou firmou On line system s.r.o. Čip je pevně uchycen na startovním čísle.

7. STARTOVNÍ ČÍSLA: Každý závodník je povinen mít v průběhu závodu kolo viditelně označeno startovním číslem, které obdrží před startem v Centru závodu.

8. CENTRUM ZÁVODU: Prezenci, registraci, kontakt s vedením závodu, informace a vše důležité k závodu najdete v Centru závodu, které bude umístěno ve u parkoviště Areálu SKI OPÁLENÁ

9. PREZENCE DO ZÁVODU: Účastníci, kteří se zaregistrovali on-line, se pouze odprezentují, převezmou tašku s číslem a čipem.

10. OBČERSTVENÍ: Každý závodník obdrží při prezenci poukázky na občerstvení (teplé jídlo, nápoj, oplatky). Místo výdeje občerstvení bude upřesněno při prezenci.

11. KATEGORIE

A - Mistrovská 46 km od 16 let

MUŽI 16-19, 20-39, 40-49, 50-54, 55+

ŽENY 16-19, 20-39, 40+

B - Amatérská 23 km od 13 let

JUNIOŘI 13-15, 16-19

JUNIORKY 13-15, 16-19

MUŽI 20-39, 40-49, 50+

ŽENY 20-39, 40+

C - JUNIORSKÁ 10 km

KLUCI 8- 9 let

DÍVKY 8- 9 let

KLUCI 10 - 12 let

DÍVKY 10 - 12 let

12. ČASY PREZENCE DO ZÁVODU:

Pro trať C - JUNIORSKOU - od 9:00 do 9:45 hod

Pro trať A - MISTROVSKOU - od 11:00 do 12:45 hod

Pro trať B - AMATÉRSKOU - od 11:00 do 13:00 hod

Po uplynutí těchto časů již není možné se do závodu prezentovat

13. ČASY STARTU A VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ PRO JEDNOTLIVÉ TRATĚ

                                            C - JUNIORSKÁ 6 - 9 let 10 km START V 10:00 hod

Vyhlášení vítězů JUNIORSKÉ TRATĚ ve 12:00 hod.

                                            A - Mistrovská 46 km START VE 13:00 hod

                                            B - Amatérská 23 km START VE 13:10 hod

Vyhlášení vítězů Mistrovské a Amatérské tratě v 16:30 hod

14. VÝSLEDKY:

Budou průběžně k dispozici on-line na webových stránkách závodu v sekci výsledky, resp. na webových stránkách časoměřičů, OnlineSystem s.r.o. - www.onlinesystem.cz

15. VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ:                                                                                                                                                                                                                            Vyhlášení výsledků proběhne na ploše u startu a cíle v časech, uvedených v časovém rozpisu. Tři nejlepší v jednotlivých kategorii obdrží poháry a diplomy.


                    Místo konání závodu Panorama Bajk 2023 - SKI areál Opálená - Pstruží,                                Beskydy